COWORKING


Ser autònom comporta un estil de vida que suposa una menor visibilitat sobre el teu futur 다운로드. Lluny dels ingressos fixos i regulars d’un assalariat, arriben les grans responsabilitats i les eleccions arriscades. Oblida’t de demanar consell al teu cap o els teus companys quan estàs davant d’una situació difícil … Aquesta inseguretat, habitual per als professionals independents, es pot mitigar amb el coworking shooting luna.logocolor270x250v2

Les persones ens desenvolupem en societat, on la interacció és part important de la nostra vida i per tant de la nostra vida laboral 빗자루. Volem crear un espai amb un ambient de col·laboració i creatiu per treballar, un lloc on trobem les idees, la innovació i els seus autors. Aquest espai es destina a treballadors autònoms, a creadors de start-ups i a tota persona que vingui a Andorra per desenvolupar la seva activitat 다운로드.

El COW or KING respon a necessitats tan diverses com “Necessito un lloc còmode per treballar, ja no puc seguir a casa”, “necessito reunir-me amb els meus clients”, “Necessito gent per compartir les meves alegries i les meves penes professionals” o “necessito entrar en una dinàmica més creativa “…
Més enllà del vessant material, el Coworking té com a objectiu proporcionar un marc adequat per a la realització individual dels seus membres 매킨토시.

Un espai de Coworking és principalment una comunitat unida al voltant d’uns valors comuns i amb un estil de vida compartit Oracle 11g r2 download. Un espai de Coworking permet a cadascú ser part d’un equip que viu, treballa i actua en conjunt. Això es manifesta en particular en:

  • Els esdeveniments professionals i les celebracions que reuneixen a la comunitat 다운로드.
  • El desenvolupament de relacions amistoses entre els membres
  • L’augment d’iniciatives col · lectives entre els membres

Un espai de treball eficient, un entorn estructurat, una comunitat on els membres s’ajunten i es recolzen, un lloc on tothom pugui expressar-se 다운로드. Com a membre d’una comunitat de coworkers podràs:

  • Ser reconegut per les teves competències
  • Participar en els projectes de la comunitat
  • Aconseguir públic pels teus projectes
  • Fomentar la teva creativitat
  • Seguir avançant mitjançant la formació i la interacció diària
  • Viure i treballar d’acord amb determinats valors
  • Transmetre el teu coneixement

AGENDA PER DISPONIBILITAT DE SALES